Kvalita

Jablko nebo hruška? Není šroubení jako šroubení! Tato věta platí zejména pro trubkové šroubení z ušlechtilé oceli, u něhož jde o nejvyšší bezpečnost a krátké odstávky ve strojích a zařízeních.

Šroubení mají rozhodující přidanou hodnotu: jsou trvanlivá. O to se postará mimořádně vysoká kvalita, vysoce hodnotné materiály, pečlivé zhotovení a v neposlední řadě také design, který vám nabízejí výrobky Schwer.

Zajištění kvality

Schwer Fittings splňuje vysoké požadavky zpracovatelského průmyslu a poskytuje řešení, která nejlépe odpovídají komplexním zadáním. Proto produkty firmy Schwer Fittings podléhají nejpřísnějším měřítkům kvality, od kontroly surového materiálu přes kontroly mezi jednotlivými výrobními stupni až po konečný odběr. Zajištění kvality probíhá pomocí nejmodernějších měřicích prostředků a metod po interním vyhotovení výkresů. Vysoký standard kvality produktů Schwer Fittings je zajištěn pomocí vlastní montáže a koncové kontroly.

Qualitätsmanagement

 • vlastní řízení kvality
 • laserovaná čísla zkušebného protokolu
 • dohledatelnost vstupního materiálu
 • DIN / ISO normy
 • zkušební protokoly podle EN 10204
 • měření kvality povrchů
 • čištění a praní výrobků
 • bezpečné a optimální balení

Prüfungen in der Qualitätssicherung in Denkingen

 • vlastní řízení kvality
 • laserovaná čísla zkušebného protokolu
 • dohledatelnost vstupního materiálu
 • DIN / ISO normy
 • zkušební protokoly podle EN 10204
 • měření kvality povrchů
 • čištění a praní výrobků
 • bezpečné a optimální balení


laserovaná čísla zkušebného protokolu

None

Na součástech armatur ve styku s médim laserujeme číslo zkušebního protokolu. Toto číslo poskytuje mnoho informací. Tak je možné I po letech přiřadit k tomuto dílu výchozí materiál se všemi mechanickými zkouškami a certifikátem 3.1.

Výhoda pro zákazníka: je-li armatura zabudovaná v zařízení, které musí být testováno (např. zkouška TÜV …), mohou být dokumenty k tomuto produktu I po letech u Schwer Fittings výžádány a dohledány.

TLAKOVÉ ZKOUŠKY

V naší zkušební a školicí místnosti se provádějí a protokolují tlakové zkoušky a četné praktické testy. Dynamické zkoušky střídavého zatěžování (impulsové zkoušky) simulují různé tlakové zátěže, které v případě nasazení působí na šroubení či armaturu.

PDF

Qualitätsmanagement

Für weitere Zertifikate, Bescheinigungen, TÜV-Berichte o.ä. steht Ihnen unsere Qualitätsbeauftragte (QMB) gerne zur Verfügung: qmb@schwer.com

na další stránce