Tärkein osa-alue: Asennus

Tärkeintä liitinten asennuksessa on vuotamattomuus. Olemme siksi laatineet ohjeistuksia asennuksia varten. Mikäli teillä on kysymyksiä taikka haluatte lisätietoja tuotteista tai niiden käyttöalueista, ottakaa yhteyttä asiakaspalveluumme.

Jos komponentteja käytetään ajoittain ylikuormitettuina, kuten esim. korkeimmissa paineissa ja vibraatioissa, suosittelemme, että käytätte Schwerin alkuperäisosia.  Muutoin emme voi taata liitinten toimivuutta.

Noudattakaa annettuja painesuosituksia ja läpikäykää asennusohjeemme. Välttäkää suositukset ylittäviä paineita sekä epäpuhtauksia.

eShop@schwer.com

seuraava sivu