Goede vooruitzichten!

Hartelijk dank voor uw belangstelling voor een baan bij Schwer Fittings! Als het om uw toekomst gaat, moet u geen compromissen sluiten. Kies voor een onderneming die u duidelijke perspectieven biedt. 

Als internationale onderneming met korte lijnen en snelle besluitvorming weten wij, hoe wij onze medewerkers de vrije ruimte moeten geven, verantwoording aan ze over moeten dragen, ze moeten stimuleren en tot krachtsinspanningen kunnen leiden. Samen brengen wij dingen in beweging. U werkt in een team, waarin u in de inwerkingsfase door "learning on the job" ons en uw taken precies leert kennen. Omgekeerd leren wij u ook beter kennen.

volgende pagina