Het belangrijkste gedeelte: de montage

De juiste montage van koppelingscomponenten is voor een lekvrije verbinding erg belangrijk. Daarom hebben wij hier de belangrijkste handleidingen en aanwijzingen samengevat. Heeft u vragen over bepaalde producten, toepassingen of toepassingsgebieden, dan kunt u altijd contact opnemen met onze medewerkers van de binnen- of buitendienst. Technisch advies en scholing voor de montage bij u ter plaatse is vanzelfsprekend mogelijk.

Omdat de buisverbindingselementen deels blootstaan aan belastingen zoals trillingen en ongecontroleerde drukpieken, dienen alleen originele Schwer-componenten gebruikt te worden met inachtneming van de sf-montagevoorschriften. Anders kan de functionaliteit belemmerd worden en tot verlies van de garantie leiden.

Voor de door ons vermelde drukgegevens stellen wij als voorwaarde, dat de montage deskundig en optimaal uitgevoerd wordt. Ga daartoe te werk volgens de sf-montagehandleidingen. Evengoed moet er bij het plaatsen van de leidingsystemen op gelet worden, dat op de koppelingen geen extra belastingen en spanningen in kunnen werken en dat ze vrij zijn van vuil.

eShop@schwer.com

volgende pagina