Technische wijzigingen, aanpassingen

We behouden ons het recht voor om ontwerp- en maatwijzigingen en prijsaanpassingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. De productafbeeldingen op internet kunnen afwijken van de geleverde artikelen. Gewichtsinformatie is  zonder garantie. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor fouten. Voor speciale toepassingsgebieden kunt u ons productmanagement vragen om een passende oplossing. Kopiëren en herdrukken, zelfs als uittreksels, is alleen toegestaan met toestemming van Schwer Fittings GmbH.

Deviations from the norm

In principe voldoen onze artikelen aan de gespecificeerde normen. Wij behouden ons echter het recht voor om qua ontwerp en afmetingen af te wijken van de gespecificeerde normen. Afmetingen worden gewijzigd wanneer we een technisch voordeel of productiebehoefte zien. Als exacte specificaties volgens de norm vereist zijn, neem dan contact op met ons productmanagement.


Voor uw veiligheid

Omdat de buisaansluitingen af en toe onderhevig zijn aan zware belastingen zoals trillingen en ongecontroleerde drukpieken, mogen alleen originele Schwer-componenten worden gebruikt in overeenstemming met de sf-montage-instructies. Anders kan de functionele veiligheid in het gedrang komen en leiden tot het verlies van de garantie.


Druk specificaties

De toelaatbare nominale drukken (PN) zijn te vinden in de tabellen op elke cataloguspagina. De druk wordt altijd in bar gegeven en verwijst naar het medium water, statisch belast. Onder normale bedrijfsomstandigheden (statisch) en temperaturen (20°C) kan een bedrijfsdruk (PB) worden gekozen die gelijk is aan de gespecificeerde nominale druk (PN) (zie DIN 2401 deel 1). De nominale druk (PN) is een gemeenschappelijk, afgerond, drukgerelateerd sleutelgetal. Bedrijfsdruk (PB): De toelaatbare bedrijfsdruk voor een component is de hoogste interne druk die voor dit onderdeel is toegestaan op basis van het materiaal en de berekeningsbasissen bij de toegestane bedrijfstemperatuur met probleemloze werking.  Bij verhoogde temperaturen moeten de bedrijfsdrukken (PB) worden verlaagd in vergelijking met de nominale druk (PN) volgens de volgende drukcorrectietabel.


Druk reductie tabel

Temperatuurbereik/Druk correctie 

-60°C – 20°C 0,0 %
50°C 4,5 %
100°C 11,0 %
150°C 16,0 %
200°C 20,0 %
250°C 24,0 %
300°C 29,0 %
350°C 31,0 %
400°C 33,0 %

We merken op dat volgens DIN17440 tab 6 de maximaal toepasbare temperatuur voor de legering 1.4571 400°C bedraagt

European pressure equipment directive 2014/68/EU

Deel A en V (koppelingen en kleppen)

Alle producten worden ontwikkeld en geproduceerd in overeenstemming met artikel 4.3 van de Europese richtlijn drukapparatuur PED 2014/68/EU. Producten met een nominale diameter van meer dan 25 mm tot en met 32 mm mogen niet worden gebruikt voor het verpompen van vloeistof of gasvormige vloeistoffen van groep 1 (gevaarlijk) overeenkomstig de richtlijn drukapparatuur PED 2014/68/EU. Producten met een nominale diameter van meer dan 32 mm mogen alleen worden gebruikt voor het verpompen van vloeibare vloeistoffen van groep 2 (ongevaarlijke) volgens de richtlijn drukapparatuur PED 2014/68/EU. Bij gebruik met andere media moet een beoordeling door Schwer Fittings worden aangevraagd

Deel ECO (Ecotube fittings):

Alle producten worden ontwikkeld en geproduceerd in overeenstemming met artikel 4.3 van de Europese richtlijn drukapparatuur PED 2014/68/EU. Producten met een nominale diameter van meer dan 25 mm tot en met 32 mm mogen niet worden gebruikt voor het verpompen van vloeistof of gasvormige vloeistoffen van groep 1 (gevaarlijk) overeenkomstig de richtlijn drukapparatuur PED 2014/68/EU. Producten met een nominale diameter van meer dan 32 mm mogen alleen worden gebruikt voor het verpompen van vloeibare vloeistoffen van groep 2 (ongevaarlijke) volgens de richtlijn drukapparatuur PED 2014/68/EU. Bij gebruik met andere media moet een beoordeling door Schwer Fittings worden aangevraagd.

Deel QC Snelkoppelingen

Alle koppelingen zijn ontworpen en vervaardigd volgens artikel 4.3 van de Europese richtlijn drukapparatuur PED 2014/68/EU. Koppelingen met een nominale diameter van meer dan 25 mm tot en met 32 mm mogen niet worden gebruikt voor het verpompen van vloeistof of gasvormige vloeistoffen van groep 1 (gevaarlijk) overeenkomstig de richtlijn drukapparatuur PED 2014/68/EU. Koppelingen met een nominale diameter van meer dan 32 mm mogen alleen worden gebruikt voor het verpompen van vloeibare vloeistoffen van groep 2 (ongevaarlijke) vloeistoffen volgens de richtlijn drukapparatuur PED 2014/68/EU. Bij gebruik met andere media moet een beoordeling door Schwer Fittings worden aangevraagd.

Deel Aq (Aquapress persfittingen en kogelafsluiters):

Alle kogelafsluiters zijn ontworpen en vervaardigd in overeenstemming met artikel 4.3 van de Europese richtlijn drukapparatuur PED 2014/68/EU. Kogelafsluiters met een nominale diameter van meer dan 25 mm tot en met 60 mm mogen niet worden gebruikt voor het verpompen van gasvormige vloeistoffen van groep 1 (gevaarlijke) volgens de richtlijn drukapparatuur PED 2014/68/EU. Kogelafsluiters met een nominale diameter van meer dan 60 mm mogen alleen worden gebruikt voor het verpompen van vloeibare vloeistoffen van groep 1 (gevaarlijk) of groep 2 (ongevaarlijk) volgens de richtlijn drukapparatuur PED 2014/68/EU. Bij gebruik met andere media moet een beoordeling door Schwer Fittings worden aangevraagd.

Verklaring van Schwer Fittings

Combineren van verschillende soorten koppelingen

Bij het combineren van verschillende koppelingsverbindingen en verschillende connectoren en afdichtingsmaterialen binnen een leidingsysteem gelden de laagste bedrijfsdrukken en de laagste temperatuurgrenzen.


Juiste (voor)montage

Voor de gegeven drukspecificaties wordt ervan uitgegaan dat de montage goed en correct wordt uitgevoerd. Volg hiervoor de instructies voor de montage van sf. Evenzo moet er bij het installeren van het leidingsysteem voor worden gezorgd dat er geen extra belastingen en spanningen op de koppelingsverbindingen komen te staan.

Schwer Fittings Standard cleaning

As standard, the u2-Lok twin-ferrule fittings are supplied free of oil and grease (off) and individually packed in foil. A special multi-stage cleaning process with ultrasonic support removes oil and grease residues as well as loose particles, ensuring that the components meet the basic requirements of the industry.

When using oxygen, certain precautions must be taken to rule out the risk of fire. The cleanliness of the system plays an important role in preventing an oxygen fire. For such applications, we offer fittings in accordance with the "offO2" Schwer Fittings standard. This in-house standard defines the cleaning, assembly and packaging of stainless steel fittings in accordance with ASTM G93 Level C for all components in contact with media.

 Please refer to our more detailed information on the various cleaning standards in the data sheets listed below.

Cleaning Standard off
Cleaning Standard offO2
vorige pagina