Zmiany techniczne, modyfikacje

Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych, zmian wymiarów i zmian cenowych bez wcześniejszego powiadamiania. Ilustracje poglądowe produktów w Internecie mogą różnić się od dostarczanych towarów. Nie przejmujemy żadnej odpowiedzialności za możliwe błędy. Informacje o wadze bez gwarancji. W przypadku specjalnych obszarów zastosowań prosimy o kontakt z naszym działem produktów w celu ustalenia najbardziej optymalnego rozwiązania. Kopiowanie i powielanie – także częściowe – wyłącznie za pozwoleniem firmy Schwer Fittings GmbH.

Odchyłki od norm

Zasadniczo nasze artykuły są zgodne z podanymi normami. Zastrzegamy sobie jednak prawo do zmian konstrukcyjnych lub wymiarowych w porównaniu do normy, jeżeli widzimy przewagę techniczną lub związane jest to z dostosowaniem do możliwości produkcyjnych. Jeśli jest wymagane wykonanie dokładnie zgodne z normą, prosimy o konsultację z naszym działem zarządzania produktem.


Dla Państwa bezpieczeństwa

Z uwagi na fakt, że elementy łączeniowe do rur są częściowo narażone na silne obciążenia i na niekontrolowane, krótkotrwałe skoki ciśnienia, należy stosować wyłącznie oryginalne części firmy Schwer uwzględniając przy tym Instrukcje Montażu sf. Inna sytuacja może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo działania i prowadzić do utraty gwarancji.


Ciśnienia

Dopuszczalne ciśnienie nominalne (PN) można odczytać na każdej stronie katalogu w tabeli (tabelach). Ciśnienie podawane jest głównie w barach (bar) dla wody o obciążeniu statycznym. Dla normalnych warunków pracy (statyczne warunki pracy) oraz dla temperatury 20° można przyjąć, że ciśnienie robocze (PB) równe jest ciśnieniu nominalnemu (PN) (zobacz DIN 2401, część 1). Przy temperaturach podwyższonych należy obniżyć ciśnienie robocze (PB), w stosunku do ciśnienia nominalnego (PN), o wartość podaną w tabeli.


Tabela redukcji ciśnienia nominalnego

Zakres temperatur Redukcja ciśnienia

-60°C do 20°C 0,0 %
50°C 4,5 %
100°C 11,0 %
150°C 16,0 %
200°C 20,0 %
250°C 24,0 %
300°C 29,0 %
350°C 31,0 %
400°C 33,0 %

Zwracamy uwagę, że zgodnie z DIN 17 440 tab. 6 maks. temperaturą graniczną dla stali 1.4571 (DIN) (H17N13M2T - PN) jest temperatura 400°C.

Europäische Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU

Bereich A und V (Armaturen und Ventile):

Alle Produkte werden gemäß Artikel 4.3 der Europäischen Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU entwickelt und hergestellt. Produkte mit Nenndurchmessern von mehr als 25 mm bis einschließlich 32 mm dürfen nicht zum Fördern von flüssigen oder gasförmigen Fluiden der Gruppe 1 (gefährlich) gemäß der Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU verwendet werden. Produkte mit Nenndurchmessern von mehr als 32 mm dürfen nur zum Fördern von flüssigen Fluiden der Gruppe 2 (ungefährlich) gemäß der Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU verwendet werden. Bei Verwendung mit anderen Medien ist eine Überprüfung durch Schwer Fittings anzufragen.

Bereich ECO (Ecotube Verschraubungen):

Alle Produkte werden gemäß Artikel 4.3 der Europäischen Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU entwickelt und hergestellt. Produkte mit Nenndurchmessern von mehr als 25 mm bis einschließlich 32 mm dürfen nicht zum Fördern von Gasen der Gruppe 1 (gefährlich) gemäß der Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU verwendet werden. Produkte mit Nenndurchmessern von mehr als 32 mm dürfen nur zum Fördern von flüssigen Fluiden der Gruppe 1 (gefährlich) oder Gruppe 2 (ungefährlich) gemäß der Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU verwendet werden. Bei Verwendung mit anderen Medien ist eine Überprüfung durch Schwer Fittings anzufragen.

Bereich QC (Schnellverschlusskupplungen):

Alle Kupplungen werden gemäß Artikel 4.3 der Europäischen Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU entwickelt und hergestellt. Kupplungen mit Nenndurchmessern von mehr als 25 mm bis einschließlich 32 mm dürfen nicht zum Fördern von flüssigen oder gasförmigen Fluiden der Gruppe 1 (gefährlich) gemäß der Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU verwendet werden. Kupplungen mit Nenndurchmessern von mehr als 32 mm dürfen nur zum Fördern von flüssigen Fluiden der Gruppe 2 (ungefährlich) gemäß der Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU verwendet werden. Bei Verwendung mit anderen Medien ist eine Überprüfung durch Schwer Fittings anzufragen.

Bereich Aq (Aquapress Pressfittings Kugelhähne):

Alle Kugelhähne werden gemäß Artikel 4.3 der Europäischen Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU entwickelt und hergestellt. Kugelhähne mit Nenndurchmessern von mehr als 25 mm bis einschließlich 60 mm dürfen nicht zum Fördern von gasförmigen Fluiden der Gruppe 1 (gefährlich) gemäß der Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU verwendet werden. Kugelhähne mit Nenndurchmessern von mehr als 60 mm dürfen nur zum Fördern von flüssigen Fluiden der Gruppe 1 (gefährlich) oder Gruppe 2 (ungefährlich) gemäß der Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU verwendet werden. Bei Verwendung mit anderen Medien ist eine Überprüfung durch Schwer Fittings anzufragen.

Stellungnahme Schwer Fittings

Kombinacja różnych elementów złącznych

W przypadku zastosowania w jednej instalacji różnych elementów złącznych, jak również różnych materiałów, z których wykonano złącza i uszczelnienia, obowiązują dla całej instalacji każdorazowo najniższe dopuszcza-lne ciśnienia i temperatury spośród wszystkich elementów złącznych i uszczelnień.


Prawidłowy montaż

Podając w naszym katalogu dane dotyczące ciśnień zakładamy, że montaż wykonany jest rzeczowo i bezbłędnie. W tym celu prosimy zapoznać się z instrukcją montażu. W czasie montażu instalacji rurowych należy zwrócić uwagę, aby złącza nie były narażone na dodatkowe naprężenia i obciążenia.

Schwer Fittings Standard cleaning

As standard, the u2-Lok twin-ferrule fittings are supplied free of oil and grease (off) and individually packed in foil. A special multi-stage cleaning process with ultrasonic support removes oil and grease residues as well as loose particles, ensuring that the components meet the basic requirements of the industry.

When using oxygen, certain precautions must be taken to rule out the risk of fire. The cleanliness of the system plays an important role in preventing an oxygen fire. For such applications, we offer fittings in accordance with the "offO2" Schwer Fittings standard. This in-house standard defines the cleaning, assembly and packaging of stainless steel fittings in accordance with ASTM G93 Level C for all components in contact with media.

 Please refer to our more detailed information on the various cleaning standards in the data sheets listed below.

Cleaning Standard off
Cleaning Standard offO2
poprzednia strona